سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور تقوایی – دانشده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا چائی چی – دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکی یکی از عوامل مهم محدود کننده تولید محصولات در مناطق خشک و نیمه خشک جهان خصوصا ایران می باشد افزایش سرعت خروج گیاهچه در شرایط تنش خشکی منجر به استقرار سریعتر گیاهچه خواهد شد. پیش تیمار بذر با محلول های اسمزی موجب افزایشت وانایی و سرعت خروچ گیاچه از خاک و یکنواختی سبز و تحمل بیشتر گیاه به خشکی در مرحله قبل از گلدهی و قبل از برداشت و در نهایت افزایش عملکرد خواهد شد.