سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیام نجفی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی
سیدفرهاد موسوی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری
محمدجواد عابدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی ، گروه
مجید احتشامی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران

چکیده:

افزایش فاکتور کارآیی مصرف آب (WUE) در آبیاری محصولات کشاورزی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک حائز اهمیت زیادی است. در این راستا اصلاح روش های آبیاری به همراه کاربرد مدل های تعیین نیاز آبی گیاهان که برآورد صحیحی از میزان آب مورد نیاز گیاهان و زمان مناسب آبیاری ارائه دهند، در افزایش میزان فاکتور مذکور نقش به سزایی دارند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی اثرات استفاده از روش آبیاری قطره ای زیر سطحی در شرایط استفاده از مدل نیاز آبی ET-HS چهار محصول سیب زمینی در دو رقم مارفونا و نویتا، گوجه فرنگی و بادمجان انتخاب و در قطعات جداگانه با طرح آزمایشی بلوک های کاملاً تصادفی کشت گردید. برای هر یک از محصولات فوق تیمارهای زیر منظور شد:
۱- آبیاری قطره ای سطحی
۲- آبیاری قطره ای زیر سطحی در عمق ۱۵ سانتی متر
۳- آبیاری قطره ای زیر سطحی در عمق ۳۰ سانتی متر
۴- آبیاری سطحی جوی و پشته
در کلیه تیمارهای فوق از مدل نیاز آبی ET-HS استفاده شد و دور و میزان آب آبیاری بر اساس آن تعیین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کاربرد همزمان آبیاری قطره ای زیر سطحی و مدل ET-HS در محصولات مورد مطالعه منجر به افزایش قابل توجه کارآیی مصرف آب شده، به طوری که بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار بین این تیمار با سایر تیمارها به وجود آمده است.