سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر سودبخش – شیراز فلکه قصرالدشت کوچه گلخون خیابان شهریور پلاک ۴۰
فرناز فراروئی –
امیر میرمحمدصادقی –

چکیده:

اسید آمینه۶۴ انتهایی کاپا کازئین به عنوان CMP یا کازئین ماکرو پپتید شناخته شده است که با عمل کیموزین بر کاپاکازئین در طی تولید پنیر ایجاد می شود . رنت پیوند ۱۰۵ و ۱۰۶ را می شکند، و یک قسمت آبگریز به نام پاراکاپاکازئین و یک قسمت آبدوست به نام کازئین ماکرو پپتید را ایجاد می کند. فعالیتهای بیولوژیکی کازئین ماکرو پپتید در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و این ماده را به عنوان جزء مهم در غذاهای عملگرا مطرح کرده است .کازئین ماکرو پپتید جذب مواد معدنی را افزایش می دهد. همچنین چون فاقد فنیل آلانین است برای تغذیه در موارد فنیل کتون یوری مناسب می باشد. اسید سیالیک موجود در آن باعث آرامش بخشی و بهبود قدرت یادگیریمی شود. اثرات ضد میکروبی کازئین ماکرو پپتید ثابت شده است واز پوسیدگی دندان جلوگیری می کند. .از دیگر فعالیتهای کازئین ماکرو پپتید متعادل سازی سیستم ایمنی می باشد که از آن در مدیریت بیماری التهابی احشا می توان استفاده کرد..این ماده رشد بیفیدوباکترها را تحریک می کند. واین سبب استفاده از آن به عنوان پری بیوتیک در غذاهای عملگرا شده است.این پپتیدسبب آزاد سازی هورمنهای معدی – رودی مثل کلسیستوکنین می شود که بر ترشحات معده، پانکراس و حرکت معدی -رودی اثر می گذارد وباعث کاهش اشتها می شود. منطقه ۱۰۶ تا ۱۱۶ کازئین ماکرو پپتید مشابه به قطعه ۴۰۰ تا ۴۱۱ فیبرینوژن است که اثر ضد لخته ای آن ثابت شده است