سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم حبیبی بی بالانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
شهریار صبح زاهدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی گیلان
ضیا باژرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چا
سیدمجتبی میرهاشمی رودبارکی – کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود

چکیده:

یکی از شیوه های که ریشه درختان بر روی حرکات توده ای خاک اثر گذاشته و باعث افزایش پایداری آن می گردند, اثرات ناشی از کشش ریشه های جانبی درختان می باشد. ریشه های جانبی برعکس ریشه های عمودی که به صورت مستقیم باعث فزایش پایداری توده خاک می گردد, بر روی مقاومت برشی خاک اثر گذاشته و از این طریق باعث افزایش پایداری توده خاک می گردد. به منظور مطالعه مقدار کشش ریشه در سیستم ریشه های درخت ممرز در منطقه رحیم آباد واقع در جنگلهای جنوب شرق استان گیلان اقدام به مطالعه بر روی ریشه این درخت گردید. بر اساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که در لایه سطحی خاک۲۰-۰ سانتی مترریشه های افقی به صورت متوسط در حدود ۱۶۷/۴ نیوتن در مقطع برش ۵۰-۲۰ سانتی مترمربع نیرو وارد نموده و یا باعث افزایش مقاومت برشی خاک به صورت متوسط به مقدار ۲۴/۵درصد گردد. و نیز براساس نتایج آزمایشهای انجام شده ریشه درختان ممرز از طریق اثرات کششی به همراه ریشه های عمودی که نقش مهار کننده کل توده خاک اعماق پایین تر را به عهده دارد, با هم بر روی ناپایداری های خاک مناطق شیبدار جنگلی از قبیل لغزش ها و خزشها اثر محافظتی دارد.