سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن رضویان – مدیریت مهندسی و بررسهای فنی شرکت توانیر

چکیده:

نوسانات مصرف برق چه تجاری، خانگی، کشاورزی و صنعتی در شبکه بصورت لحظه ای موج می زند . وظیفه مراکز کنترل شبکه ایجاد تعادل بین تول ید و مصرف بصورت لحظه ای و تنظیم فرکانس و ولتاژ می باشد . این تنظیم میبایستی با برنامه ریزی صحیح و پیش بینی نوسانات مصرف، بصورت اپتی مم و اقتصادی و مطمئن انجام پذیرد . چه عدم تنظیم تعادل تولید و مصرف موجب تغییرات فرکانس گردیده که از یک طرف خسارات فراوان برای مشترکین و از طرف دیگر صدمات زیادی برای خود مولدهای نیرو و تجهیزات وابسته آن در بر دارد . عدم مقابله صحیح و آنی در برخورد با اغتشاشات و اتفاقات شبکه که ممکنست علاوه بر نوسانات مصرف، در شبکه بوجود آید می تواند منجر به از دست رفتن کل شبکه و صدمات جبران ناپذیری گردد که عوارض سیاسی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی آن قابل گذشت نیست . هر چ ند در شبکه برق ایران متاسفانه بسیار شاهد چنین حوادثی بوده ایم ولی گناه عادت کردن به این وضعیت و سهل نگاشتن آن کمتر از خوداین صدمات نیست . در این مقاله سعی شده است در سه بخش متمایز بترتیب :
صدمات وارده به توربوژنراتورها در اثر کارکرد در فرکانس غیر نامی و لزوم انتخاب صحیح توربو ژنراتورها
انتخاب نوع مولدهای نیرو و سیستمهای کنترل متناسب برای تنظیم فرکانس در شبکه .
اتخاذ تدابیر لازم جهت کنترل فرکانس در مراکز کنترل شبکه و در وضعیت های مختلف عادی، نزدیک به خطر، اضطراری و بحرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و توصیه های لازم عنوان گردد