سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا دیلمقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

نخستین کود میکروبی با نام تجارتی نیتراژین (Nitragin) حاوی باکتری ریزوبیوم، یک قرن پیش (۱۸۹۵) برای فروش عرضه شد و متعاقب آن مراکز متعددی کار تولید گونه های مختلف ریزوبیون و برخی باکتریهای دیگر (ازتوباکترها، فسفو باکتری ها و غیره) را آغاز کردند ولیاین فعالیت ها به دلیل تقارن آنها با شروع تولید کودهای شیمیایی، دوامی نیافتند (۱) ازتو باکتر یک باکتری آزاد زی تثبیت کننده نیتروژن هواست. مقدار نیتروژن ثبت شده بوسیله این باکتری ۴۰-۲۰ کیلوگرم در هر هکتار در سال است که برای تثبیت نیتروژن نیاز به وجود مقدار زیادی ماده آلی دارد (۲). استفاده از این کود بیولوژیک که ازتو باکترین (Azotobacterin) نام دارد و یکی از رایج ترین و سابقه دارترین کودهای بیولوژیک میباشد. پاسخ گیاهان به تلقیح با ازتوباکترین بر حسب سویه باکتری و شرایط خاک و آب و هوای منطقه متفاوت بوده و در موارد پاسخ مثبت افزایش محصول در حدود ۷ تا ۱۲ درصد و حداکثر تا ۳۹ درصد گزارش شده است. (۳و۲). ازتوباکترین با استفاده از گونه های ازتوباکتر بخصوص کروکوکوک، بر روی مواد حامل مثل تورب، لیاکنیت، کود دامی پوسیده و پودر شده تهیه می شود. این باکتری علاوه بر ثبت ازت، از طریق تولید هورمون های محرک رشد گیاه و تولید مواد ضد قارچی کنترل کننده فعالیت قارچ های بیماری زا، موجب رشد بهتر گیاه و حفظ سلامت آن می شود. در این مورد رای و همکاران (۱۹۸۸) اثر تلقیح ازتوباکتر بر روی رشد و عملکرد گندم را معنی دار گزارش کرده اند. علاوه بر گندم اثر مثبت تلقیح ارتوباکتر بر روی سایر محصولات توسط محققین همانند مارتینز، تولدو، مشرام، نتیو و تیلاک گزارش شده است. (۳، ۴، ۵، ۲). هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثرات دو نوع کودنیتراسین و بیو ازت بر عملکرد و کیفیت محصول انگور کشمشی بیدانه بود.