سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر بک خوشنویس – استادیار، گروه مکانیک؛ دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمود فرزانه – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی گل نژاد – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله، دنباله توسعه یافته از ایرفویل متقارن NACA0012 با طول وتر ۱۰۰ میلیمتر مورد بررسی قرار گرفته است و پارامترهای سرعت متوسط و مقادیر توربولانسی به صورت عددی حل و توسط نمودارهایی ارائه شده‌اند. حل عددی به کمک مدل توربولانسیو ترکیب آن با معادلات ناویر استوکس صورت گرفته است. لازم به ذکر است دنباله مورد نظر در دو حالت الف) بدون انحنا و بدون گرادیان فشار و ب) با گرادیان فشار همراه بدون انحنا ذکر شده است. در پایان نتایج حاصله با یک روش تجربی مقایسه شده‌اند و در نهایت این مطلب تایید گشت که فشار معکوس سبب افزایش دامنه دنباله شده و از طرفی کاهش سریعتر مینیمم سرعت به همراه خواهد داشت.