سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد دانشجو – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران
محسن تهرانیزاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران
محسن گرامی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توزیع شکل پذیری طبقه در ارتفاع سازه هایی ککه عمدتاً در مورد اول خود مرتعش می شوند. تقریباً یکنواخت خواهد بود. در حالیکه مقادیر شکل پذیری بین طبقه ای حاصل از آنالیز های دینامیکیدر ارتفاع، تغییرات عمده ای می یابند لذا پیش بینی نسبتهای drift و شکل پذیری بین طبقه ای در غیاب آنالیزهای دینامیکی غیر خطی مثلا از تحلیل Pushover بایستی با احتیاط انجام گیرد. چرا که تخمین این مقادیر به نوع مکانیزم تسلیم و اثرات MDOF وابسه می باشد. هدف اصلی این تحقیق افزایش آگاهی از پاسخ دینامیکی غیر ارتجاعی قابهای MDOF و راارئه روشی برای اندزه گیری حداکثر نیاز شکل پذیری طبقات با استفاده از نیازهای سیستمهای SDOF می باشد.