سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوشاد عرفانیان – پتروشیمی اراک، واحد مهندسی فروش

چکیده:

با استفاده از افزایش مقادیر اندکی پراکسید در فرآیند اکستروژن از نظر (MDPE) یک نوع پلی اتیلن خطی تجاری خواص رئولوژی و مکانیکی اصلاح گردید. تاثیر پراکسید بر عملکرد و خصوصیات پلی اتیلن توسط تستهایشاخص مذاب( MFI) رئومتردینامیکی و تست کشش ( Tensile )مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که با افزایش پراکسید، تشکیلشاخه های فرعی بلند و پلی دیسپرسیتی پلیمر تشدید شده که به صورت افزایش در ویسکوزیته کمپلکس تا بیشترین مقدار آن در نرخ برش صفر(فرکانسهای پایین) و افزایش حساسیت برشی (که معیاری است از بهبود فرآیند پذیری)مشخص می شد . شیفت عمودی داده های ویسکوالاستیک (مدول اتلاف و مدول ذخیره) نیز تاییدی بود برتشکیل شاخه های فرعی بلند(Long Chain Branching)و پلی دیسپرسیتی پلیمر. همچنین بهبود قابل توجهی درخواص فیزیکی – مکانیکی پلیمر از جمله افزایش انعطاف پذیری و افزایش طول در نقطه شکست و استحکام کششی حاصل می گردید.