سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی زاهدی فر – گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
احسان صادقی –

چکیده:

در این تحقیق اثر اعمال روش های گرمایی متفاوت روی شکل پیک و پارامتر های سینتیک CaF2طبیعی بررسی شده است. طبق نتایج بدست آمده این ماده دارای ۶ پیک TL میباشد که پیک ۵ به عنوان پیک دزیمتر در نظر گرفته شده است. بهترین روش گرمایی حرارت در ۵۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه و ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت می باشد. همچنین مشاهده شده است که حساسیت آن با افزایش دما و افزایش زمان توقف در دمای با ، لا کاهش می یابد.