مقاله اثربخشي آموزش كارآفريني بر افزايش فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش كارآفريني بر افزايش فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهركرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله كاريابي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نجف آبادي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر افزايش فعاليت كاريابي زنان بيكار شهركرد بوده است. به اين منظور از بين زنان جوياي كار مراجعه كننده به هلال احمر شهركرد ۲۶ نفر به شيوه تصادفي انتخاب و در دو گروه ۱۳ نفري آزمايش و گواه جايگزين شدند. به گروه آزمايش آموزش كارآفريني داده شد و گروه گواه هيچ مداخله اي دريافت نكردند. نتايج تحليل واريانس حاكي از آن بود كه آموزش كارآفريني فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهركرد را افزايش داده است.