مقاله اثربخشي آموزش مديريت خشم بر ابراز و مهار خشم والدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مديريت خشم بر ابراز و مهار خشم والدين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهار خشم
مقاله آموزش والدين
مقاله روي آورد شناختي رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي‌ يكتا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زماني نيره
جناب آقای / سرکار خانم: پرند اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف کاهش خشم والدين، بر اساس آموزش مديريت خشم انجام شد. بيست و يک والد (۱۳ پدر با ميانگين سني ۳۷ سال و هشت مادر با ميانگين سني ۳۶ سال) در ۷ جلسه کارگاه مديريت خشم شرکت کردند. سياهه حالت رگه خشم (اسپيلبرگر، ۱۹۹۹) و پرسشنامه ارزيابي خشم والديني (شکوهي يکتا و زماني، ۱۳۸۷) قبل و بعد از آموزش انجام شد. نتايج اندازه گيريهاي مکرر نشان دادند که آموزش مديريت خشم، شدت خشم را در موقعيتهاي فراخوان خشم و رگه خشم به گونه اي معنادار کاهش و مهار خشم دروني را افزايش داد، اما ابراز خشم بيروني و دروني و مهار خشم بيروني تغيير معناداري نداشت. نتايج بر اساس اثربخشي مداخله هاي شناختي رفتاري مورد بحث قرار گرفت.