مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش سلامت روان دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش سلامت روان دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي مديريت استرس
مقاله سلامت روان
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيربيم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش سلامت روان دانشجويان مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، از بين دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي ۴۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه کاربندي شدند. مداخله آزمايشي (آموزش مهارت هاي مديريت استرس) بر روي گروه آزمايش، طي ۸ جلسه ۷۵ دقيقه اي اعمال گرديد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که آموزش مهارت هاي مديريت استرس باعث افزايش سلامت روان و کاهش نشانگان جسماني، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعي و افسردگي مي شود.