مقاله اثربخشي تمرين هاي ادراکي حرکتي بر افزايش مهارت هاي حرکتي و رياضي کودکان مبتلا به اوتيسم: بررسي تک آزمودني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۵۳۴ تا ۵۴۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي تمرين هاي ادراکي حرکتي بر افزايش مهارت هاي حرکتي و رياضي کودکان مبتلا به اوتيسم: بررسي تک آزمودني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوتيسم
مقاله رياضي
مقاله عملکرد ادراکي حرکتي
مقاله مهارت هاي حركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي تمرين هاي ادراکي حرکتي بر افزايش مهارت هاي حرکتي و رياضي کودکان مبتلا به اوتيسم انجام گرديد.
روش كار: اين پژوهش از نوع تك آزمودني است و داده ها از طريق آزمون لينکلن اوزرتسکي و آزمون رياضيات ايران كي مت گردآوري شدند. فرآيند مداخله در طي ۲۰ جلسه در سال ۱۳۸۸ در شهر تهران صورت پذيرفت. برنامه مداخله اي مطرح شده در جلسات توسط كورتز در هفت محور اصلي شامل آگاهي بدني، برنامه ريزي حركتي، يك پارچگي حركتي دوجانبه، مهارت هاي تعادلي، هماهنگي حركتي ظريف، مهارت هاي عملكردي بينايي و مهارت هاي حركتي گفتاري طراحي و اجرا شده است.
يافته ها: اندازه اثر تمرين هاي ادراکي حرکتي بر مهارت حرکتي 0.95 و بر مهارت رياضي ۰٫۱ است.
نتيجه گيري: تمرين هاي ادراكي حركتي بر افزايش مهارت هاي حركتي تاثير به سزايي دارند.