مقاله اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله رفتاردرماني شناختي
مقاله كاهش وزن
مقاله ابقاي وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي خيراله
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: فتي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: مظهريان سيدضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي است.
روش: يك كارآزمايي آزمايشي تك موردي از نوع طرح خط پايه چندگانه فرآيند درمان، در دو مرحله كاهش و ابقاي وزن، بر روي چهار بيمار زن چاق انجام شد. بيماران مبتلا به چاقي بر پايه شاخص توده بدن، در پنج مرحله خط پايه و جلسه هاي ششم، دوازدهم، هيجدهم و بيست و چهارم، پرسشنامه روابط چندبعدي بدن – خود، پرسشنامه طرح واره هاي ظاهر و پرسشنامه سبك زندگي كارآمدي وزن را تكميل نمودند. وزنكشي بيماران در آغاز هر جلسه درمان انجام مي شد. داده ها به كمك رسم نمودار و محاسبه درصد بهبودي ارايه گرديدند.
يافته ها: درمان شناختي رفتاري چاقي در كاهش وزن و ابقاي آن موثر بود و به تغييراتي در رضايت از تصوير بدن، باورهاي شخصي درباره ظاهر و خود كارآمدي وزن انجاميد.
نتيجه گيري: رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي موثر است.