مقاله اثربخشي روان درماني کوتاه مدت روابط موضوعي بر کاهش شدت افسردگي و مشکلات بين فردي زنان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با همبودي اختلال هاي شخصيت خوشه C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي روان درماني کوتاه مدت روابط موضوعي بر کاهش شدت افسردگي و مشکلات بين فردي زنان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با همبودي اختلال هاي شخصيت خوشه C
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط موضوعي
مقاله افسردگي
مقاله مشکلات بين فردي
مقاله روان درماني کوتاه مدت
مقاله اختلال هاي شخصيت خوشه C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا شيما
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق بيدختي نهاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: همبودي اختلال هاي شخصيت معمولا با افزايش خطر عود، مزمن شدن و کاهش اثربخشي درمان در بيماران افسرده همراه است. اين مطالعه به بررسي اثربخشي روان درماني کوتاه مدت روابط موضوعي بر کاهش شدت افسردگي و مشکلات بين فردي زنان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با همبودي اختلال هاي شخصيت خوشه C پرداخت.
روش: ۶ آزمودني که واجد ملاک هاي ورود و خروج بودند با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در يک طرح آزمايشي تک آزمودني، از نوع A/B با پيگيري قرار داده شدند. هر آزمودني پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه روابط بين فردي را هر هفته در ۳ جلسه خط پايه، ۱۵ جلسه درمان و ۳ جلسه پيگيري تکميل کرد. براي تحليل داده ها از بازبيني ديداري نمودارها، ضريب اندازه اثر کوهن براي معناداري آماري و درصد بهبودي براي معناداري باليني استفاده شد.
يافته ها: آزمودنيها در مجموع به ۵۵ درصد بهبودي در کاهش شدت افسردگي با اندازه اثر ۱٫۹۲ و ۴۲ درصد بهبودي در مشکلات بين فردي با اندازه اثر ۲٫۰۶ رسيدند که در مرحله پيگيري هم ادامه داشتند.
نتيجه گيري: اثربخشي روان درماني کوتاه مدت روابط موضوعي بر کاهش شدت افسردگي و مشکلات بين فردي زنان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با همبودي اختلال هاي شخصيت خوشه C از معناداري آماري و باليني نسبتا خوب برخوردار بود.