مقاله اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش چاقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي كهريز بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني(MBCT)  در کاهش چاقي و عوارض روانشناختي آن است. در اين پژوهش، تعداد ۴۸ نفر از افراد چاق به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در ۳ گروه آزمايش (۱۶ نفر، دريافت کننده MBCT) و گروه کنترل اول (۱۷ نفر، دريافت کننده برنامه رژيم غذايي) و گروه کنترل دوم (۱۵ نفر، بدون دريافت هيچگونه برنامه اي) جايگزين شدند گروه آزمايش به صورت گروهي و طي جلسه اي ۲ ساعته تحت آموزش هاي MBCT قرار گرفتند. گروه دوم نيز برنامه رژيم غذايي ويژه کنترل چاقي دريافت کردند. نتايج، نشان داد که ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني در کاهش چاقي موثر است و نتايج حاصل از پيگيري يک ماهه، پايداري نتايج را نشان داد.