مقاله اثربخشي مداخله التقاطي بر کاهش افسردگي در دوران بارداري و پيشگيري از افسردگي پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مداخله التقاطي بر کاهش افسردگي در دوران بارداري و پيشگيري از افسردگي پس از زايمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله مداخله التقاطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: لرستاني خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي مداخله التقاطي بر کاهش افسردگي در دوران بارداري بود. بدين منظور، از ميان ۱۴۴ نفر مادر باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني همدان، تعداد ۲۰ نفر از مادران باردار افسرده شناسايي و در دو گروه آزمايش و كنترل کاربندي شدند. بعد از ارايه روش مداخله التقاطي در گروه آزمايشي، دو گروه مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. مقايسه نمرات و پيگيري وضعيت آزمودني ها نشان داد كه مداخله التقاطي در كاهش افسردگي دوران بارداري و پيشگيري از افسردگي پس از زايمان، موثر است.