مقاله اثربخشي کتاب درماني گروهي بر ميزان اضطراب جدايي و افسردگي در کودکان والدين طلاق گرفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي کتاب درماني گروهي بر ميزان اضطراب جدايي و افسردگي در کودکان والدين طلاق گرفته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب درماني
مقاله اضطراب جدايي
مقاله افسردگي
مقاله کودکان طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانكي ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي کتاب درماني گروهي بر اضطراب جدايي و افسردگي در کودکان والدين طلاق گرفته، پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از جامعه آماري کودکان ۶ تا ۸ ساله والدين طلاق گرفته شهر اصفهان، ۳۰ کودک انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. طرح پ‍ژوهش شبه آزمايشي و از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. براي ارزيابي ميزان اضطراب جدايي و افسردگي کودکان، از فهرست سلامت کودکان اُنتاريو (بخش اختلالات دروني: اضطراب جدايي و افسردگي) استفاده شد. گروه آزمايش تحت مداخله کتاب درماني گروهي بر اساس داستان کتابي که براي رفع تنش ها، اضطراب ها و احساس گناه کودکان والدين طلاق گرفته، تحت عنوان «خرسي کوچولو تقصير تو نيست» (اين کتاب توسط بانکي و معطر طراحي شده و زير چاپ مي باشد.) طراحي شده بود، قرار گرفتند. براي تحليل داده ها، از تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج به دست آمده، نشان داد اثر کتاب درماني گروهي بر نمرات افسردگي و اضطراب جدايي کودکان والدين طلاق گرفته معنادار بود (به ترتيب P<0.011 و P<0.042 علاوه براين اثر کتاب درماني گروهي بر نمرات پيگيري افسردگي کودکان والدين طلاق گرفته معنادار به دست آمد (P<0.002).