سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا حسنوی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میترا دیلمقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید علیرضا حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مراکز اطلاع رسانی، دانشگاه صنعتی مالک ا

چکیده:

بکارگیری فناوری های شبکه محور از جمله پورتال می تواند سبب تسهیل بازاریابی اطلاعات و به نوعی اثر بخشی خدمات اطلاع رسانی گردد. از این رو پژوهشی روی نمونه ای از شاغلان و کاربران مراکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه امام حسین(ع) و شبکه اطلاع رسانی دانا با هدف سنجش نظر آنان در خصوص اثر بخشی خدمات اطلاع رسانی با بهره گیری از فناوری پورتال صورت گرفت. این پژوهش با محور قرار دادن یک فرضیه که در آن در بررسی رابطه میان متغیر وابسته "اثر بخشی خدمات اطلاع رسانی" با متغیر مستقل" ایجاد پورتال دفاعی" مد نظر بود، به انجام رسید.