سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدکامران باقری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی گودرزی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مارال مهداد – دانشجوی دکترای مدیریت نوآوری دانشگاه سنتآنای ایتالیا

چکیده:
نقش تجاری سازی فناوری در افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی و همچنین اقتصادهای ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز، تجاری سازی فناوری مورد توجه روزافزون بوده است و سیاست گذاران به دنبال طراحی سیاست های مناسب برای تسهیل فرآیند ت جاری سازی فناوری ها و اختراعات هستند. پیش از این،اثر بخشی سیاست های اجرا شده در کشور در زمینه تجاری سازی فناوری مورد پژوهش قرار نگرفته بود و این پژوهش با هدف پرداختن به همین امر در حوزه فناوری های اختراعی طراحی گردید. یافته های این پژوهش بر روی ده شرکت که محصولات اختراعی خود را با موفقیت تجاری کرده اند نشان داد که مشخصات شرکت های مطالعه شده بر فرآیند تجاری سازی اختراعات شان در ایران بسیار مؤثر بوده و باید در طراحی ابزارهای سیاستی حمایتی به ویژگی های شرکت های هدف توجه ویژه ای مبذول شود. همچنین نمایان شد که برخی ابزارهای حمایتی موجود برای این شرکت ها فاقد کارایی لازم بوه و این ابزارها نیاز به اصلاح دارند. برخی سیاست ها هم در عمل برای این شرکت ها اثربخش بوده اند و می توان با تقویت و هدفمندتر کردن آنها، فرایند تجاری سازی اختراعات در شرکت های ایرانی را شتاب بخشید.