سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام بهزادی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
داریوش ظاهری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد آیین – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت
پیام پزشکپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و رقم بر برخی ازخصوصیات ک می و کیفی کلزا آزمایشی درپا ئیز سال ۱۳۸۱ به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به اجرا در آمد . در این تحقیق تراکم بوته در چهار سطح (۴۰، ۵۰، ۶۶/۵ و ۱۰۰ بوته در متر مربع ) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام (هایولا ۳۰۸ ، هایولا ۴۰۱ و ساری گل) بعنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. اثر رقم بر تعدادخورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، تعداد شاخه های فرعی در بوته ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و عملکرد روغن معنی دار بود. بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن از تراکم ۴۰ بوته در م تر مربع و رقم هایولا ۳۰۸ به ترتیب با میزانهای ۲۳۹۳ و ۱۰۵۴ کیلو گرم درهکتار به دست آمد . تراکم ۴۰ بوته در متر مربع دارای بیشترین تعداد دانه درخورجین و تعداد شاخه های فرعی بود. بالاترین در صد روغن از رقم هایولا ۳۰۸ با میانگین ۴۴/۳۸ در صد به دست آمد. حداکثر شاخص سطح برگ (۴/۵) از تراکم ۱۰۰ بوته در متر مربع به دست آمد.