سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود درانیان – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
سیده حمیده مرتضوی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
محمود قرآن نویس – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین ساری – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در رژیم تخلیه الکتریکی سدی تولید الکترون ثانویه کافی می تواند باریکه الکترونی تکفامی را می تواند تولیدکند.، در این مقاله عملکرد یک چشمه الکترونی با کاتد سرد مقعر را با گازهای مختلفی مانند آرگون، هیدروژن ، هلیوم مورد مطالعه قرار می دهیم. نمودار های ، ولتاژ جریان برای گازها و کاتدهای مختلف ( آلومینیوم، مس، برنج و استیل) با شعاعهای مختلف ( ۶۰،۸۰،۱۰۰ میلی متر وتخت) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که ازمیان کاتدهای با جنسهای مختلف آلومینیوم و مس به ترتیب دارای بیشترین وکمترین جریان باریکه الکترونی هستند،و گاز هلیوم و هیدروژن برای تولید بیم الکترونی در این سیستم مناسبترند .نهایتاً جنس و شعاع انحنای کاتد و نیز نوع و فشار گاز عامل در پارامترهای مربوط به باریکه الکترونی نقش مهمی ایفا می کند.