مقاله اثرحلال بر تخريب پرتوي و فعاليت ضدباکتري کيتوسان در برابر پکتوباکتريوم کارتووروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: اثرحلال بر تخريب پرتوي و فعاليت ضدباکتري کيتوسان در برابر پکتوباکتريوم کارتووروم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيتوسان
مقاله تخريب پرتويي
مقاله فعاليت ضدباکتري
مقاله وزن مولکولي
مقاله پيوند گليکوزيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيميان فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: خوي لو فرح
جناب آقای / سرکار خانم: بت عيشو رامسينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخريب پرتوي کيتوسان يکي از مهم ترين روش هاي توليد اليگوکيتوسان هاي داراي خواص ضدباکتري است. در اين کار پژوهشي، اثر حلال بر کاهش تخريب کيتوسان و افزايش خاصيت ضدباکتري آن در برابر باکتري پکتوباکتريوم کارتووروم (PC) بررسي شده است. براي اين منظور، کيتوسان در حالت هاي جامد و محلول در استيک اسيد در محدوده دوزهاي ۲-۲۰۰kGy به کمک تابش گاما پرتودهي شد. بررسي تغييرات وزن مولکولي با دوز پرتودهي به روش گرانروي سنجي نشان مي دهد، وجود حلال منجر به کاهش قابل ملاحظه اي در دوز لازم براي افت وزن مولکولي کيتوسان مي شود، به طوري که وزن ملکولي کيتوسان جامد پس از پرتودهي در دوز ۵۰kGy از ۴۰۰۰۰۰ به ۴۸۰۰۰ مي رسد، در حالي که کيتوسان محلول براي رسيدن به وزن ملکولي ۳۲۰۰۰ تنها به دوز ۱۰kGy نياز دارد. هم چنين، بررسي فعاليت ضدباکتري کيتوسان پرتوديده جامد و محلول نشان مي دهد، رشد باکتري PC در کيتوسان محلول پرتوديده در دوز ۱۰kGy، معادل رشد باکتري در کيتوسان جامد پرتوديده در دوز ۵۰kGy است. بر اساس طيف هاي FTIR، تخريب پرتوي کيتوسان در هر دو حالت جامد و محلول از راه شکست پيوندهاي گليکوزيدي انجام مي شود. بررسي تغييرات پيوند گليکوزيدي در اين طيف ها تاييدي بر نتايج گرانروي سنجي مبني بر اثر حلال در کاهش دوز تخريب کيتوسان است.