سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید خشکوا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد ماهشهر ) ،دانشکده پلیمر
حسین نازکدست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد ماهشهر ) ،دانشکده پلیمر
بهرام دبیر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد ماهشهر ) ،دانشکده پلیمر

چکیده:

هدف از این کار مطالعه مورفولوژی و ریز ساختار نمونه های نانوکامپوزیتی بر پایـه الیـاژ پلیمـری پلـی چکیده امید۶ / پلی اتیلن / خاک رس است . پیک مشخصه XRD مربوط به خاک رس درنمونه های پلی امیـد ۶ / خـاک رس و پلی امید۶ / پلی اتـیلن / خـاک رس مـشاهده نـشدند ودرضمن نتـایج TEM سـاختار exfoliated در ایـن نمونه هـا نـشان داد . انـدازه ذرات فـاز پلی اتـیلنِ متفـرق شـده بـا افـزودن مقـدار ۲ % وزنـی از خـاک رس کـا هش چشمگیری داشت . این نتایج مورفولوژیکی می تواند به دلیل جلوگیری از ائتلاف ذرات پراکنده پلی ا ت ی لنِ توسط صفحات خاک رس با نسبت ابعادی بالا و همچنین تغییر خواص ویسکوالاستیک الیاژ توسط حضور خـاک رس باشد .