سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سعیدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
امیراحمد دهقانی – دانشجوی دکتری عمران، بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربت مدرس
سیدمحمدرضا میرعلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

تعیین حداکثر آبشستگی اطراف پایه های پل یکی از مسائل جذاب و مورد علاقه مهندسین هیدرولیک است و از پارامترهای مهم در طراحی پلها بشمار می رود. یکی از پارامترهای موثر بر میزان آبشستگی، اثر غیریکنواختی مصالح است که در بسیاری از روابط موجود آنرا در نظر نمی گیرد. در این تحقیق با جمع آوری داده های آزمایشگاهی از محققین مختلف رابطه ای ساده ارائه شده است که نسبت به روابط موجود از دقت بالاتری برخوردار است و می تواند در برآورد حداکگثر عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره و مصالح غیر یکنواخت مورد استفاده قرار گیرد.