سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجعفر هادیان فرد – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق اثرروش تولید برخواص مکانیکی ماده مرکب متشکل ازذرات کرباید سیلیسیم درزمینه الیاژ الومینیم بررسی گردیده است چهارروش تولید متالورژی پودر و اکستروژن گرم متالورژی پودراکستروژن گرم ونورد ذوب و ریخته گری و ذوب و ریخته گری و اکستروژن گرم برای ساختن مواد مرکب به کاررفته است خواص مکانیکی مواد حاصل بایکدیگر مقایسه گشته است و نتایج تحلیل شده است