سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رکسانا جان قربان – کارشناس ارشد مامایی ، معاونت بهداشتی استان فارس ، شیراز
مهناز زرشناس – کارشناس ارشد مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

در ایالات متحده امریکا سالانه تقریبا ۴ میلیون زن زایمان می کنند ، بررسیهای انجام شده نشان داده است که در سال ۲۰۰۱ حدود ۲۵ % زایمانها به روش سزارین و ۶,۳ % آنها از طریق زایمان واژینال تسهیل شده توسط فورسپسو وکیوم انجام گردیده است . مشکلات جنسی پساز زایمان نوعی از موربیدیتی است و شیوع مشکلات جنسی کوتاه مدت پساز زایمان شامل دیسپارونی و کاهشمیل جنسی در بین زنان بسیار زیاد است و در طیفی حدود ۲۲ تا ۸۸ درصدقرار می گیرد . علی رغم گزارشات زیاد در خصوصمشکلات جنسی پساز تولد نوزاد اطلاعات کمی در خصوصاثر روشزایمان بر عملکرد جنسی مادر پساز زایمان انجام شده است.روش: این مطالعه مروری بر مقالات انگلیسی زبان در ۳ سال اخیر می باشد که به بررسی اثر سزارین ، زایمان واژینال تسهیل شده و زایمان واژینال خودبخودی بر عواقب موثر در سلامتجنسی اعم از درد پرینه ، دیسپارونی ، زمان شروع مقاربت و تصور شخصاز سلامت جنسی اش پساز زایمان پرداخته است . به علتترومای مکانیکی ایجادی به پرینه در زمان زایمان با فورسبسو وکیوم و تاثیر آن در عملکرد جنسی زایمان واژینال به دو صورت خودبخودی و تسهیل شده در نظر گرفته شده است