سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد فاضل زاده حقیقی – استادیار – دانشگاه شیراز بخش مهندسی مکانیک
عباس مزیدی – دانشجوی دکترا- دانشگاه شیراز بخش مهندسی مکانیک
احسان رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، معادلات دینامیکی حرکت برای بال های انعطاف پذیر با زاویه عقب گرد تحت مانور غلتش فرمول بندی شده و فرکانس های طبیعی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . مدل بال، ماده هموژن، ایزوتروپیک و رفتار خطی که شامل اثر تنش برشی هم می باشد استفاده شده است . بال را مانند تیر یک سر گیر دار در نظر گرفته، و معادلات حرکت و شرایط مرزی با استفاده از اصل تغییرات هامیلتون استخراج شده است . معادلات حاکم بر مسئله که بصورت دیفرانسیل پاره ائی می باشند، با استفاده از روش حل تقریبی گالرکین به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده اند . سپس با تنظیم معادلات به فرم استاندارد، مقادیر ویژه محاسبه و فرکانس ها بدست آمده است . سپس اثر تعدادی از پارامترها بر روی تغییرات فرکانس بررسی شده است . نتایج حاصله نشان می دهد که سرعت زاویه ای مانور غلتش و زاویه عقب گرد بال در تغییر فرکانس ها مؤثر می باشد .