سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر زمانی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
روزبه نیکخواه مشایی – کارشناس ارشد مهندسی متالورزی و مواد

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا پودر مغناطیسی هگزا فریت باریم به روش مرسوم سنتز گردید به نیمی از پودر یک درصد وزنی الومینا بعنوان کمک زینتر افزوده شد. قطعات متراکم با استفاده از پرس تحت میدان مغناطیسی ساخته شدند. قطعات متراکم ساخته شده با سرعتهای گرمایش ۲ ، ۵ ، ۸ و ۱۳۰ C/min تا دمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد گرم شدند. و همگی به مدت یک ساعت در این دما تحت عملیات تف جوشی قرا رگرفتند. جهت تعیین اندازه دانه و توزیع اندازه دانه پس از پولیش و اچ حرارتی ازمیکروسکوپ متالورژی نوری مجهز به نرم افزار انالیز تصویری استفاده شد. اثر افزایش سرعت گرمایش و افزودن کمک زینتر بر مشخصات قطعات اهنربا مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد که سرعت گرمایش تاثیر بسزایی بر اندازه دانه های زمینه، اندازه دانه ها ی با رشد غیرمتعارف، چگالی و خواص مغناطیسی اهنربا دارد.