سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

میثم ضیائی – کارشناس ارشد عمران مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل
حسن محسنیان – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری،دفترمطالعات وبرنامه ریزی حمل ونق

چکیده:

در این تحقیق تلاش می گردد اثرات سوء عدم اجرای طرحها و برنامه های بلند مدت کاربری زمین توسط شهرداری بررسی شده و بکمک مستنداتی ارائه گردد . یکی از این مستندات شبیه سازی احداث واحدها در محیط نرم افزار emme2 و تحلیل شاخصهای ترافیکی ٬ مصرف انرژی و نشر آلاینده ها می باشد . اما از آنجا که نرم افزار قادر به شبیه سازی خطی یا غیر خطی ( مجتمع ) بودن واحدهای تجاری نیست ٬ ابتدا کلیات موضوع تاثیر صدور مجوزهای ترافیکی در محدوده مورد مطالعه بوسیله نرم افزار مدل شده و سپس با استدلالهایی ٬ نامطلوب بودن احداث واحدهای تجاری خطی از دیدگاه علم ترافیک به اثبات می رسد .