سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید آنازاده سید – دانش آموخته کارشناسی ارشد
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ریزساختار فولاددوفازی می تواند از طریق بازگشت و به همراه آن تغییر درخواص مکانیکی تغییر کرده و اصلاح شود این مطالعه به بررسی اثردمای بازگشت برروی خواص کششی فولاد دوفازی پرداخته است به این منظور نمونه های آنیل میان بحرانی شده دردماها و زمانهای مختلف تحت عملیات بازگشت قرارگرفتند ملاحظه گردیدکه افزایش دمای بازگشت تا ۲۰۰ درجه استحکام تسلیم را به میزان جزئی افزایش داده ولی افزایش بیشتر دمای بازگشت موجب کاهش دراستحکام تسلیم شده است درمورد استحکام کششی نیز تقریبا چنین وضعیتی وجود دارد اما با این تفاوت که استحکام کششی در اثر بازگشت تا ۲۰۰ درجه تقریبا ثابت می مانددرصد ازدیاد طول فولاد نیز با افزایش دمای بازگشت افزایش جزئی می یابد با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشها دیده شد که دمای ۴۰۰ درجه و زمان ۱ ساعت برای بازگشت این فولاد دوفازی مناسب است.