سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
شاپور حاج رسولی ها – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از محدودیت های افزایش عملکرد نخود وجود علف های هرز است وجود علف های هرز در مزارع سبب افزایش هزینه های تولید ناشی از کنترل شیمیایی و زراعی کاهش کیفیت محصول کاهش عملرد و افزایش هزینه تمیز کردن بذر می شود و به منظور دستیابی به بهترین تیمار رقم مورد کاشت واریته هاشم ازتیب کابلی بود.