سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی قربانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روی از جمله فلزات سنگین و عناصرکم مصرف در خاک است که قابلیت در دسترس بودن آن تحت تاثیر عوامل مختلف است . مقدار مواد آلی، اسیدیته، کربنات کلسیم، شوری و نیز نوع گیاه از جمله این عوامل هستند [.۱] از آنجا که لجن فاضلاب معمولا سرشار از انواعی از فلزات سنگین و از جمله روی می باشد، افزایش آن به خاک می تواند باعث تجمع روی در منطقه ریشه و افزایش امکان جذب توسط گیاه گردد که در هر صورت امکان بروز عوارض نا مطلوبی را به دنبال دارد . لذا بررسی اثر شوری و کربنات کلسیم بر قابلیت دسترسی روی در خاک و نیز مقدار جذب آن توسط گیاه می تواند در مدیریت کاهش اثرات نامطلوب اینگونه فلزات در خاکهای آبیاری شده با فاضلاب بطور قابل ملاحظه ای موثر باشد .