سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی قهفرخی – گروه فیزیگ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران(اهواز)
مرتضی زرگرشوشتری –
منصور فربد –

چکیده:

ابررسانای (Bi1.65-xPb0.35SbxSr2Ca2Cu3O y( BPSSCCO که در آن x=0/0، ۰/۰۳، ۰/۰۵، ۰/۰۷ به روش واکنش حالت جامد تهیه و تأثیر زمان پخت و مقدار آلایش نانوذرات اکسید آنتیموان را بر انرژی میخکوبی شار بررسی نمودیم . همچنین ریز ساختار و ریخت شناسی نمونه ها توسط SEM ، XRD و EDX مطالعه گردید. نتایج حاصل از الگوهای پراش نشان می دهند که فاز ۲۲۲۳ در نمونه های ابررسانای BPSSCCO با درصد کم اکسید آنتیموان و زمان پخت طولانی افزایش می یابد. بیشترین انرژی میخکوبی شار مربوط به نمونه با زمان پخت ۲۷۰ ساعت و آلایش آنتیموان به مقدار ۰/۰۵ می باشد.