مقاله اثرهاي تغيير تعرفه گمركي واردات بر قاچاق چوب در جنگل هاي شمال کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثرهاي تغيير تعرفه گمركي واردات بر قاچاق چوب در جنگل هاي شمال کشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعرفه چوب خام
مقاله حجم چوب آلات خام
مقاله حفاظت از جنگل هاي شمال کشور
مقاله قاچاق چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعيبي شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت الواعظين سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شامخي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير کاهش تعرفه گمرکي چوب و فراورده هاي چوبي بر حفاظت از جنگل هاي شمال کشور بررسي شده است. در اين پژوهش قاچاق چوب به عنوان شاخص حفاظت جنگل و متغير وابسته در نظر گرفته شد. متغيرهاي مستقل متعددي شامل سرانه توليد ناخالص داخلي، قيمت نفت، يگان حفاظت، تعرفه گمرکي، مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع فراورده هاي چوبي، مقدار و قيمت داخلي چوب آلات در طي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ در نظر گرفته شدند. به منظور بررسي دقيق تر، تعرفه گمرکي به همراه ارزش و مقدار انواع فراورده هاي وارداتي به سه گروه چوب آلات خام، واسطه و نهايي تفکيک شدند. در نهايت، با استفاده از روش حداقل مربعات تاثير همه عوامل يادشده بر قاچاق چوب با ارايه مدل رگرسيوني بيان شد. مدل حاصل نشان داد که مقدار واردات چوب آلات واسطه و تعرفه گمرکي چوب آلات خام به ترتيب بيشترين تاثير را بر حجم قاچاق چوب مي گذارند. شبيه سازي مدل و برآورد حساسيت قاچاق چوب نشان داد که به طور متوسط به ازاي يک درصد تغيير حجم واردات چوب واسطه و تعرفه چوب خام، قاچاق چوب به ترتيب ۲۵/۰ و ۲۰/۰ درصد تغيير مي يابد. تاثيرپذيري اندک قاچاق چوب از تعرفه چوب خام ممکن است به دلايلي همچون پابرجايي ديگر محدوديت هاي واردات مانند ممنوعيت ورود گرده بينه با پوست و كاهش همزمان تعرفه تمامي فراورده هاي مرتبط باشد. اين بررسي نشان مي دهد کاهش چشمگير قاچاق، تنها با کاهش تعرفه مقدور نيست و به نظر مي رسد بايد ديگر عوامل بازار مانند مقدار عرضه (شرايط ورود گرده بينه با پوست و …) تحت کنترل قرار گيرد.