مقاله اثرهاي سطوح مختلف مخمر نانوايي بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثرهاي سطوح مختلف مخمر نانوايي بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات تخم مرغ
مقاله عملکرد
مقاله مخمر
مقاله مرغ تخم گذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم شهريار حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش جهت بررسي اثرهاي سطوح مختلف مخمر نانوايي (ساکارومايسيس سرويسيه) بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۱۴۴ قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي – لاين ((W-36 از سن ۴۵ تا ۵۵ هفتگي در ۴ تيمار و ۳ تکرار (با تعداد ۱۲ قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جيره غذايي بدون استفاده از مخمر نانوايي (شاهد) و جيره هاي غذايي حاوي ۰٫۲، ۰٫۴ و ۰٫۶ درصد مخمر نانوايي انجام شد. نتايج نشان دادند استفاده از سطوح مختلف مخمر نانوايي تاثير معني داري بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار دارد (P<0.05). به طوري که استفاده از ۶ کيلوگرم در تن از اين مخمر سبب کاهش معني دار متوسط خوراک مصرفي روزانه (۱۱۰ گرم در روز) گرديد. در حالي که استفاده از آن تا سطح ۴ کيلوگرم در تن تاثير معني داري بر خوراک مصرفي نداشت. تفاوت معني داري در خصوص صفات تخم مرغ در بين تيمارهاي مختلف آزمايشي مشاهده نشد.