مقاله اثرهاي شکل هندسي باي پس کرونري ـ کرونري بر روي رژيم جريان خون در نواحي انشعاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اثرهاي شکل هندسي باي پس کرونري ـ کرونري بر روي رژيم جريان خون در نواحي انشعاب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پس
مقاله رگ کرونري
مقاله جريان سه بعدي
مقاله جريان پالسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلوي داراب مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاليچي فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي اثرهاي درصدهاي گوناگون گرفتگي و همچنين اثرهاي ناشي از زاويه هاي گوناگون پيوندي بر روي الگوي جريان خون به ويژه بر روي مقدارهاي تنش برشي وارده بر ناحيه هاي مستعد گرفتگي که به طور عمدهToe ،Heel و بستر رگ کرونري مقابل ناحيه انشعاب مي باشند جريان پالسي و سه بعدي خون با استفاده از فرض نيوتني و همگن بودن خون و صلب بودن جداره عروق کرونري، در باي پس کرونري – کرونري به ازاي زاويه هاي پيوندي ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درجه و درصدهاي گرفتگي ۵۰، ۷۵ و ۸۵ درصد با استفاده از نرم افزار Fluent شبيه سازي شد. از جمله نتيجه هاي مهم به دست آمده مي توان به تاثير ميزان گرفتگي بر روي مقدارهاي تنش برشي وارده بر ناحيه هاي مستعد در موردهايي که برگشت جريان به ناحيه بالادست کرونري وجود دارد اشاره کرد. همچنين استفاده از زاويه هاي پيوندي نزديک به ۳۰ درجه که به عنوان زاويه هاي مطلوب پيوندي با استفاده از فرض هاي اعمال شده در شبيه سازي، از جمله مهم ترين نتيجه هاي به دست آمده از اين پژوهش به شمار مي روند.