سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مهرآوران; – پژوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات
مریم ذوقی – صنعتی امیرکبیر ، خیابان حافظ ، تهران ۱دانشکده فیزیک ، دانشگاه
پرویز پروین، – صنعتی امیرکبیر ، خیابان حافظ ، تهران ۱دانشکده فیزیک ، دانشگاه
سعید بهروزی نیا، – پژوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات

چکیده:

با تغییر بسامد دمش در بازه kHz 33- 13 نوساناتی در توان خروجی لیزر بخار مس به قطر mm 16 و طول cm60 مشاهده گردید. این اثر ناشی از تیوب لیزر است که در بسامدهای تشدید صوتی هم به عنوان محیط فعال اپتیکی و هم به عنوان تشدیدگر صوتی عمل می کند