مقاله اثرپذيري ديوان صائب تبريزي از قرآن كريم (عنوان عربي: تأثر ديوان صائب التبريزي بالقرآن الكريم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: اثرپذيري ديوان صائب تبريزي از قرآن كريم (عنوان عربي: تأثر ديوان صائب التبريزي بالقرآن الكريم)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله آيه
مقاله يوسف
مقاله صائب تبريزي
مقاله اثرپذيري (كليد واژه عربي: القرآن
مقاله الآية
مقاله يوسف
مقاله صائب التبريزي
مقاله التأثر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در مقاله حاضر تلاش مي شود انواع تاثيرپذيري از آيات قرآني در ديوان شاعر برجسته ايراني، صائب تبريزي، بررسي شود. در اين راستا، ابتدا ابياتي از ديوان شاعر كه متحلي به آيه اي از قرآن است استخراج و آنگاه آيه موردنظر، همراه با توضيحات لازم، ذكر مي شود. بديهي است اين اقدام زماني كه با توضيحات وافي درباره بيت يا ابيات برگزيده همراه شود، علاوه بر اينكه خواننده را در درك بهتر مفهوم مورد نظر شاعر ياري مي دهد، نمايانگر تسلط و توجه ويژه صائب بر آيات نيز خواهد بود. پرواضح است كه هدف اصلي نگارنده، نشان دادن جنبه هاي پيش گفته است، جنبه هايي كه علاوه بر آراستگي ادبي، سب تقويت و استحكام اشعاري است كه شاعر با بهره گيري از قرآن، و استناد به آيات، غرض خود را در تاييد ديدگاه هايش، به انجاز رسانده و جاي هيچ ترديدي را براي مخاطبان باقي نگذاشته است. در ادامه مقاله، جلوه هاي شگرفي از داستان قرآني حضرت يوسف، كه مدنظر شاعر واقع شده است، به عنوان محكي در اثبات تسلط وافي شاعر بر آيات قرآني، از منظر خوانندگان خواهد گذشت.