سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهنام فرامرزی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه علوم تربیتی، تبریز، ایران
فاطمه عاقل آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی، تبریز، ایران

چکیده:
خشونت رسانه ای، یکی از مباحث مهم پژوهشی در عرصه تحقیقات اجتماعی و فرهنگی رسانه است که مورد توجه محققان بوده است. به تصویر کشیدن خشونت در رسانه، موافقان و مخالفانی داشته و برداشت های مختلفی را سبب شده است. برخی اعتقاد دارند بازتاب دادن خشونت در رسانه ها به متلاشی شدن نهاد خانواده و از هم گسیختگی اجتماعی می انجامد. در مقابل، عده ای از صاحب نظران نیز باور دارند که سانسور خشونت در رسانه، سبب محدود کردن آزادی های اجتماعی می گردد. گفته می شود یکی از ابزار های مهم ترویج خشونت در میان کودکان و نوجوانان، بازی های رایانه ای است. با این حال، تولید کنندگان این بازی ها، سود سرشار حاصل از بازار این بازی ها را بر پیامد منفی آن ترجیح می دهند. دگرگونی های حاصل از رسانه ها در قالب پیامدهای مثبت همچون افزایش سطح آگاهی اعضای خانواده و اصلاح رفتار فردی و جمعی و در قالب پیامدهای منفی همچون افزایش خشونت و جرم های اجتماعی بروز می یابد. برخی از صاحب نظران بر این باورند که رسانه ها در تقویت با تضعیف هنجارهای اجتماعی در جامعه نقش دارند. امروزه شاید بیشترین قربیان پیام های نامطلوب و خشونت بار رسانه ها (کتاب، روزنامه، فیلم، بازی های رایانه ای، تلویزیون) کودکان و نوجوانان هستند. در این مقاله اثرگذاری رسانه ها بر ترویج خشونت در میان کودکان از طریق صنایع سرگرم کننده و ابزارهای اطلاعاتی بررسی، و بر نقش آموزش نهادهای اجتماعی و رسانه ها، در یاری رساندن به افراد برای مصون ماندن از خشونت های رسانه ای تأکید شده است.