سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ضیاءالدین ایدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در اثر گرادیان حرارتی ایجاد شده در بتن حجیم در اثر حجیم در اثر حرارت هیدراسیون، تغییر حجم متفاوت ایجاد خواهد شد که به همراه قید یا گیرداری که وجود دارد کرنش و تنش کششی به وجود آمده که می تواند منجر به ترک خوردگی شود. تنش های منتج شده از کرنش های ناشی از گیرداری سازه باعث این گونه ترک خوردگی در سازه بتن حجیم می گردد که با توجه به کاربرد زیاد این بتن در پروژه های در حال اجرای کشور، نیاز به بررسی و شناخت خصوصیات آن آشکار می گردد. در این مقاله به بررسی مکانیزم این عامل ترک خوردگی در بتن حجیم پرداخته شده و جمع شدگی و انواع گیرداری که باعث این گونه ترک هاست در آن مورد بحث قرار گرفته در نهایت روشهای پیشگیری از این گونه ترک خوردگی نیز توصیه شده است.