مقاله اثر آبياري جويچه اي يك در ميان روي كارآيي مصرف آب و ويژگي هاي نيشكر در جنوب اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر آبياري جويچه اي يك در ميان روي كارآيي مصرف آب و ويژگي هاي نيشكر در جنوب اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيشکر
مقاله آبياري
مقاله آبياري جويچه اي يک در ميان
مقاله کارآيي مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيني دشت گل علي
جناب آقای / سرکار خانم: كشكولي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري عبدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زراعت نيشكر در خوزستان در سطح وسيع متداول است و آبياري آن به روش جوي و پشته با سيفون يا هيدروفلوم صورت مي گيرد. براي بررسي اثر آبياري جويچه اي يك در ميان روي كارآيي مصرف آب و ويژگي هاي نيشكر، آزمايشي در اراضي كشت و صنعت اميركبير در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تيمار آبياري هاي جويچه اي معمولي، يك در ميان ثابت و متغير اجرا شد. نتايج نشان داد كه كارآيي مصرف آب به ازاي شكر توليدي، در تيمارهاي آبياري معمولي، يك در ميان ثابت و متغير به ترتيب ۰٫۴۱، ۰٫۵۸ و ۰٫۷ كيلوگرم بر متر مكعب بود. گرچه كارآيي مصرف آب در هيچ كدام از تيمارها اختلاف معني دار نشان نداد ولي اين فاكتور، در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و ثابت به ترتيب حدود %۴۱ و %۲۹ نسبت به تيمار شاهد (آبياري معمولي) روند افزايشي داشته است، به گونه اي كه تيمار آبياري يك در ميان متغير كمترين حجم آب مصرفي، بيشترين كارايي مصرف آب و عملكرد نيشكر و شكر توليدي را داشته و شكر قابل استحصال آن با ۱۴٫۵ تن در هكتار به ازاي ۲۰۶۰۴m3/ha آب مصرفي، بيشترين عملكرد را دارا بود. كليه ويژگي هاي نيشكر در تيمارها به جز تعداد ني در هكتار، اختلاف معني داري با هم نداشتند.