سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید خورشیدی – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
محمدحسین امید – استادیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
صلاح کوچک زاده – دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور کنترل جهش هیدرولیکی و بهبود عملکرد و خصوصیات آن در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از آبپایه، آزمایشهایی بر روی یک مدل حوضچه آرامش ذوزنقه ای به عرض ۰/۵ متر وطول ۳ متر با دیواره های جانبی شیب دار و آبپایه های لبه نازک با ارتفاعات مختلف انجام شد. نتایج حاکی از تغییرات شدید در وضعیت جهش پس از نصب دیواره های انتهایی در حوضچه می باشد که موجب وقوع جهش هیدرولیکی در یک موقعیت معین و تثبت آن می گردد. نصب آبپایه های انتهایی همچنین نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه در طول جهش در محدوده اعداد فرود ۳ الی ۱۰ در آزمایشهای انجام شده در این تحقیق می باشد.