سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد اشجاری – دانشجوی دکترا آبشناسی، دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد زارع – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

هیدروگراف چشمه های کارستی نمایانگر رفتار هیدرولیکی آبخوانهای کارستی می باشد. عوامل مختلفی بر هیدروگراف چشمه ها اثر می گذارد. یکی از این عوامل نحوه تغذیهمجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی می باشد. در این مقاله برای بررس اثر مذکوراز مدل تخلخل دوگانه معادل استفاده شده است. در ابتدا مدل برای چشمه قمپ آتشکدهکالیبره کالیبره شده است. کالیبراسیون برای بدست اوردن بهترین تطابق بین دبی اندازه گیری شده و شیه سازی شده هیدروگراف چشمه وبار آبی پیزومترها بوده است. سه گزینه R1, R2, R3 برای شبیه سازی انتخاب شده است. در هر سه گزینه تمام خصوصیات هیدرولیکی آبخوان یکسان می باشد. تنها تفاوت گزینه در حجم آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوان می باشد. با مقایسه نتایج بیلان، هیدروگراف چشمه ها، بار آبی مجاری ریز و بزرگ مشخص شد که هر چه سهم آبگیری مجاری بزرگ بیشتر باشد، دبی ماکزیمم چشمه ها افزایش می یابد. ولی حجم بیشتری آب از ذخیره آبخوان آزاد خواهد شد.