سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهاره دلیل – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پریسا شیخ زاده مصدق – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

آزمایشی برای تحقیق اثرات رژیمهای مختلف آبیاری (I3 ،I2 ،I1 و I4: به ترتیب آبیاری پس از ۸۰ ، ۱۱۰، ۱۴۰ و ۱۷۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) بر ترکیب شیمیایی دانه های ارقام نخود (آرمان، ILC و جم از تیپ کابلی و پیروز از تیپ دسی ) انجام شد . نتایج نشان داد که محتوای پروتئین ، فسفر، پتاسیم، سدیم، مس، منگنز، آهن و روی دانه ها به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار نگرفته است. اگرچه پروتئین، پتاسیم، سدیم، آهن و روی برای دانه های ارقام نخود از نظر آماری مشابه بود ، اما فسفر، مس و منگنز دانه های ارقام تیپ کابلی در مقایسه با ارقام تیپ دسی بیشتر بود . بنابراین ، نتیجه گیری شده است که حتی اگر تأمین آب محدود شده باشد، ارقام تبپ کابلی می توانند دانه هایی با ارزش غذایی بالا تولید کنند.