مقاله اثر آزادسازي مالي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (كشورهاي منطقه منا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر آزادسازي مالي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (كشورهاي منطقه منا)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله متغيرهاي کلان اقتصادي
مقاله روش داده هاي تابلويي
مقاله كشورهاي منا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، اثر آزادسازي مالي را بر رشد اقتصادي و برخي از متغيرهاي کلان اقتصادي براي دوره ۱۹۹۶ ـ۲۰۰۷، براي ده کشور از منطقه منا، با استفاده از روش داده هاي تابلويي بررسي مي کند. اين مدل بر اساس مدل هرنان رينكان برآورد شده است. براي بررسي اثر آزادسازي مالي بر رشد اقتصادي از دو شاخص بالقوه و بالفعل آزادسازي مالي استفاده شده است. شاخص بالقوه آزادسازي مالي، متغير مجازي آزادسازي مالي است که هر ساله توسط بنياد هريتيج اندازه گيري مي شود. شاخص بالفعل آزادسازي مالي، مجموع جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري سبد دارايي مي باشد. يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد که آزادسازي مالي با رشد اقتصادي و سرمايه گذاري، رابطه مثبت و با مصرف بخش خصوصي، رابطه منفي دارد.