مقاله اثر آزادسازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در کشورهاي منتخب در حال تـوسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر آزادسازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در کشورهاي منتخب در حال تـوسعه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهاي در حال توسعه
مقاله آزادسازي مالي
مقاله نوسان اثر انتقالي نرخ ارز
مقاله داده هاي تابلويي
مقاله کنترل سرمايه
مقاله نرم افزار (Stata 9.2)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: تركي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله ارزيابي اثر آزاد سازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در آن گروه از کشورهاي در حال توسعه است که بطور راهبردي با آزادسازي مالي در دهه هاي اخير مواجه شده اند. بدين منظور، اثر آزادسازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در ۴۳ کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در اين خصوص، مدل رگرسيوني نوسان اثر انتقالي نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفي در دوره زماني ۲۰۰۵-۱۹۹۶ برآورد شده است. نتايج نشان مي دهند که شاخص آزادسازي مالي مطابق با انتظارات، اثرات منفي و معني داري بر تحولات قيمتي بويژه اثر انتقالي نرخ ارز داشته است.