سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر توکلی – دانشیار اقتصاد ، دانشکده صنایع و برنامه ریزی سیستم ها ،دانشگاه صنعتی اصفهان
نرگس آقا محمدی – کارشناسی ارشد، برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعمال سیاست های آزادسازی اقتصادی در دو بخش داخلی و تجارت خارجی بر نابرابری توزیع درآمد در کشور ایران است. از دو شاخص نسبت تجارت خارجی بهGDP و نرخ تعرفه کالاهای وارداتی به عنوان دو ابزار سیاست آزاد سازی تجارت خارجی بر نابرابری توزیع درآمد کشور -و به تفکیک شهری و روستایی- استفاده شده است. جهت تمایز بین سیاست ها در دو حوزه خارجی و داخلی ، از دو ابزار نسبت کل مخارج دولت به GDP و سهم هزینه های آموزش از GDP (سرمایه انسانی ) نیز در هدایت آزاد سازی بخش داخلی استفاده شده است .