سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد باعدی – بخش فیزیک، دانشگاه تر بیت معلم سبز وار، آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک
سیدمحمد حسینی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک بخش فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک بخش فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله خواص اپتیکی ( ضریب شکست و چگالی حالتهای انرژی ) بلور Pb(Zr1-xTix)O3 با x=0. 33, 0. 5, 0. 66 در فازهای تتراگونال، منوکلنیک و رومبوهدرال محاسبه می شود . محاسبات به روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی (FP-LAPW) درچارچوب نظریه تابعی چگال (DOF) با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده است . ثابت های اپتیکی را می توان با اعمال تبدیلات کرامرز – کرونیک از تانسور دی الکتریک مختلط بدست آورد . عموما با افزایش در صد آلایش اتم تیتانیم گاف انرژی کاهش وضریب شکست از مقدار n=24.5 به n=2.60 افزایش پیدا می کند . اما با کم شدن تعداد تقارن های بلوری در x=0. 5( فاز منو کلنیک ) ضریب شکست کاهش وگاف انرژی ا فزایش پیدا می کند